Ogłoszenie
 
Firma QWED Sp. z o.o.  ogłasza nabór ofert na dostarczenie komputera obliczeniowego spełniającego wymagania zdefiniowane w dokumencie QWED/D1/27/06/2018, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert: 09.07.2018 r.
W sprawach związanych z niniejszym ogłoszeniem osobą kontaktową jest dr inż. Marzena Olszewska-Placha (email: molszewska@qwed.com.pl).